Prof. Anant Sadashiv Altekar / प्रो. अनंत सदाशिव अलतेकर
Name
: Prof. Anant Sadashiv Altekar
  प्रो. अनंत सदाशिव अलतेकर
Popular
: NO
 
Books written by Anant Sadashiv Altekar
HB
Prachin Bharatiya Shasan Paddhati
प्राचीन भारतीय शासन पद्धति

Anant Sadashiv Altekar

MRP ₹ 350

Discount 20%

Offer Price ₹ 280

PB
Prachin Bharatiya Shasan Paddhati
प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति

Anant Sadashiv Altekar

MRP ₹ 200

Discount 15%

Offer Price ₹ 170

PB
Prachin Bharatiya Shikshan Paddhati [PB]
प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति (पेपर बैक)

Anant Sadashiv Altekar

MRP ₹ 175

Discount 15%

Offer Price ₹ 149

HB
Prachin Bharatiya Shikshan Paddhati
प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति

Anant Sadashiv Altekar

MRP ₹ 400

Discount 20%

Offer Price ₹ 320